Mer information till boken
skip to main content

OBS. detta är lite extra blandade avsnitt.
Flesta  skrivna som vanligast var för sig.
Jag har gjort så got jag kunnat med att få ut och försöka förmedla detta nu världsliga viktiga.
Vilket tagit min mesta tid i flera år, utan att kunna få behövlig hjälp av de som skulle hjälpa till i en rätt fungerande värld. Vilket gäller på flera viktigaste områden för att vi ska kunna ta det hela vidare.    
Efter som media och vetenskap själva bevisat att de 99 % procenten stämmer kommer jag att namnge några av de svenska. Alla slag av olika vetenskapligt på dessa områden ex. fysik, geologi och arkeologi etc. och deras fakulteter hör även till de 99 % . Hämmande det viktigaste i politik 97 %. Se övrigt om detta.      
Jag namnger några av DE MER ÄN 99 % -media PROCENTARNA här i den delvis därav förändrade hemsidan. Alla media bör i samförstånd förändra sig med övrigt allehanda förledande system.
OBS. att jag skrev rätt om procenten även innan utsättning hemsidan. 
Hållbart existensberättigande kan snart bära upp oss och världen genom verklig sann information och så alstrande vidare genom rätt sann makt från folket. ( FÖRÄNDRING )
Även svenska demokratin har hemlighållna mycket odemokratiska lagar, man aldrig talar om.        
Att man inte får upplysa sant och rätt utan tillstånd, om det kan vara till men för industrin och ekonomin och senare därav ska man inte oroa folk om sanningen. Men man får ljuga exempel i TV och säga att livsfarliga saker är ofarliga. Följer man inte de hemlig hållna direktiven som smittat av sig till mycket annat kan systemet se till att man blir arbetslös. Vilket gället det mesta av statliga organ, vetenskap ex. docenter universitet och läkare med fler. Avsnitten som jag tänkt ta med här om det, blir inte med, ev. lite.    
Se några exempel i boken om det, med annat liknande, i cirka 5 % av Bok USB – et sidor.
När exempel svenska demokratin håller på så, kan man fråga sig hur det är med övrigt i världen. Och om vi med de hela sant och rättande behöver förändring.
Jag lade till några extra rader här i övre sist, för att flera först mer förklarande avsnitt till hemsidan av några olika anledningar föll bort och andra kom inte med för det extra med % - ten. Kanske några av dem blir med senare, Kanske sätts istället senare det hela med hemsidan in i ikon bok USB - et ( hela hemsidan. )          
----------------

Jag såg denna artikel i januari 2016. Man bör undra, vart är vi på väg? Vilket går att förstå, förklara. Förändring, är nyckelordet, och bättre sann upplysning förståelse.
Enligt en enkät bland 3000 svenskar sjunker tilltron till de flesta yrkesgrupper, men mest för landets forskare.  Andelen personer som uppger att de har mycket eller ganska högt förtroende för forskare var 67 procent år 2002 medan denna andel sjunkit till 58 procent år 2008. Ännu färre, bara 53 procent litar på universitet och högskolor. Enkäten har genomförts på uppdrag av Vetenskap och Allmänhet (Svenska Dagbladet 2009-06. Tidningen har ovanligt bra artiklar ibland, det visades mig för1-2 år tillbaka en stor hel sida därifrån som handlade om hur vetenskapen har fått revidera mycket av sitt tidigare. Men de kan komma att passa in mycket av sin ändå på delvisa områden mycket bra Kunskap och sådant de inte kunnat komma vidare med till mitt så kan de möjligt efter hand i större områden börja ta det hela med vetenskapen och oss tusenfalt vidare.  Men det bör ske nu.
-------
Extra: den 24 – 3 – 2016  sände jag första delen av min hemsida med www.d-krafter.se till den teoretiske fysikern Ulf Danielson efter att jag sett och hört honom bättre än vanligt av andra uttala sig i TV. Han verkar tillhöra Ångströmlaboratoriet som har med Uppsala Universitet att göra. Nu är det den  2 – 4 - 2016  och jag vet inte om han med övriga där kommer att bry sig. För enligt 3 olika personer inom vetenskap - fysik  därifrån Ångströmlaboratoriet, och flera andra inom vetenskap med deras fakulteter jag tog kontakt med mellan åren 2002 – 2004 och senare med deras uttalande så sysslar de aldrig med något nytt inom vetenskap, på annat sätt än i bästa fall någon del % komplement till det de lärts, utbildats till och enbart måste hålla sig till. Synd om de bryt sig hade vi kunnat ha gratis energi nu. Och  möjligt mycket kunnat varit på rätt väg med högre rätt sann världsåskådning.
Om Ulf Danielsson med övriga där vidare så nu fortsätter att falla in helt i det gamla hämmande ledet kommer att visa sig och om de med världen fortsätter att inpassa sig till de hämmande mer än 99 % när det gäller det viktigaste som i högsta grad ligger i tiden för vetenskapen och hela mänskligheten med denna världen. Förändring med och till sann rättande bättre förståelse och ta tillvara på detta härigenom mitt arbete de största vetenskapliga till nödvändiga möjligheterna någonsin ”nu i tid.” Jag har mest bara tagit fram de rätta grundförutsättningarna för det hela. Som mycket lät rent självklart går att förstå. Jag hade hoppats att någon media och vetenskap skulle sluta med att hämmas genom de så delvis styrda till det hela missanpassade manipulerande 99 % - ten. Så en öppning för och med alla övriga kunde komma igång. Det viktiga med mitt är självklart enkelt att förstå för flesta. Alla de olika stora och mindre delarna med gemensamma nämnare bland annat till att börja med avsnittet med Nr 1 – 12 i hemsidan och alla extra ritningarna i gratis sidorna med de tidigare okända krafterna i olika sammanhang borde mer än väl ha räckt för flesta och vetenskapen att lätt förstå och direkt gå vidare med. Men systemen styr helt fel och begränsar även dem som förstår bättre så att vi hittills inte alls ens börjar bry oss att ta i det viktigaste till största möjligheterna i tid. De 99 % är exakt de rätta. Vilket måste förändras om det ska gå oss väl. Cirka 92 % av mänskligheten är likgiltiga så länge det inte blir stort kaos och förlitar sig på de styrande vilket inte kommer att hålla så mycket längre utan större förändring   
Två tidigare Svenska statsministrar har för länge sen fåt info om hur media och berörd vetenskap fungerar på dessa områden och lite mer därtill.
    
Detta blir nog med i min hemsida med några sidor till nu när den ändå blivit så mycket längre än först var meningen, vilken senare om ni med världen bryr sig, kanske kommer med övrigt att förändras. Man får försöka släppa på de stora till totala blockeringarna främst så i system när det blir mer än bara lite marginellt nytt och så ta det vidare till större utvecklings möjlighet.
Jag sänder nog detta även till Ulf Danielson. Och hoppas på att man inte använder sig av missförståelse direkt och i första hand. Det översta skrevs först för att bara ev. ta med i hemsidan.
 
Hoppas att de två ej helt snygga handtexterna jag extra skickade med till min hemsidas första del och att gå vidare in på  www.d-krafter.se  till Ulf Danielsson inte bedöms fel förutfattat och så på vanligt lättaste undflyende sätt nonchaleras även angående det övriga med det större viktigaste nu för oss med världen. Det finns förklarningar på varför just då handskriven text och annat vi om så nog kan behöva ta muntligt. Det lite extra förutan krafterna jag tar upp vissa delar av är även med allt viktigt till även största är verklighets förankrat och mycket är upplevt, även det mest speciella av ovanlig natur, men fult möjlig att förstå i samband med det hela övriga.
Detta kan vara något av ett avslut från mig, jag kan snart inte ta mig med det hela vidare utan större hjälp på flesta områden. Så jag hoppas något med Ångströmlaboratoriet får upp ångan så inte i värsta fall vårat
im-mattreella måste lämna oss för en större mer alltomfattande renings process här.
 
Nu är det upp till andra att ta det viktigaste med det hela vidare. Förändring även världsligt sant och helhets alltomfattande rättande är nyckelorden till tidens port, och det vi närmar oss vi kan benämna nolltiden.
 
Vad är det för mening med det hela? Det är en jordisk och himmelsk dubbelmening! Vilken himmel, det verkar som det kastats ner en massa himlar här på jorden som vi ska försöka reda upp?!
Det är det överhimmelska! Sidorna 547- 548.   Närmast allt jag tar upp är rätt sant. Men vad hjälper det !- ?
 
Jag satte till lite extra här under därför att detta med annat och kan förbli för besvärligt att få hjälp att gå vidare med.  Och blir nu det sista jag skriver tar med. ( Inga av mina vanligen stavfel etc. blir rättade i detta sista avsnitt )
Jag får allt svårare att få till mitt vidare leverne och även anpassa mig till att vara bra för att ta i sådant med böckerna vidare utan större behövlig hjälp. Detta har tagit nästan all min tid, ekonomi och på olika sätt gjort att  bättre behövlig hälsa inte nu och sen långt tillbaka på grund av läkarnas brister att inte ta i vissa saker på rätt sätt. Nu gjort att min nästan livslånga anpassning till livs kvallite och för att kunna överleva och ta mig vidare mycket försvårats. Som det nu verkar till kommande allt för besvärligt. Värre så efter en olycka som skadade axelparti, arm och handleder, detta för mer än ett år tillbaka som inte blivit bra nu med allt övrig och därav besvärligare gängse daglig anpassning metallförgiftning med olika följdverkans anpassningar, det söker sig dit som sämst, nu sista halvåret skadorna och infektion, inflammations besvär öron med växlande följdverkan till huvud. Som jag inte orkat konstant med natur ämnen ta bort, det fodrar en alltför lång intensiv kur jag har svårt att numera tåla. Och jag har inte längre orkar med att gå till läkare. Läkarnas Oförmåga att ta i sina tidigare felaktigheter och att anpassa sig individuellt vidare rätt, rättande och till mer än en sak för sig i taget vilket i allt för många fall är helt påvisbart och även deras både felaktiga och obefintliga utbildning och handlande fult påvisbart på flera områden
Med statliga verks styranden och att inte handla sant och rätt med bland annat kvicksilver förgiftning som bland annat förstör cellmembranen så att virus lättare går in i cellerna och gömmer sig bland annat från fästingar, samt att läkarna när de börjat att ljuga fortsätter så genom åren med att det inte går att göra något åt virus, med även andra fult påvisbara alltförstora systematiska och delvis medvetna felaktigheter som inte görs något åt. Istället ger man läkare sparken eller på annat sätt större djävlas till för dem om de hjälper fult medvetet på rätt sätt. Se andra dokument om sådant som kan liknas och leda till det värsta tänkbara, vilket det gör i många fall. Ofta härstammar mycket av sådant handlande i de hemlig hållna helt odemokratiska lagarna i svenska demokratin att man inte får upplysa handla sant och rätt om det kan vara till men för industrin och ekonomin inget annat än något djävulskt dumt kan ha med det att göra vilket nästan alla inblandade följer även vetenskap, på våra viktigaste områden som vidare så här kommer det att gå mycket galet när det går till så i demokrati är det inte att undra på med övriga världen. Nu upprepar jag inte mer om det som smittat av sig till mycket övrigt jag har med delar av i boken. Andra kan sådant mycket mer och i detalj, jag mest bara berört sådant felaktigt som kommit i min väg. Men de som förstår det hela felaktiga bäst släps aldrig fram och om enstaka gång så tigs det bort därefter av dem som skulle tagit det vidare. Om exempel främst något enstaka sådant blir med i TV av bästa slag jag har set en gång, så tigs det nästan alltid senare ihjäl av all övrig media och tas inte upp av något efterföljande TV program bara när det varit något mindre marginellt.  Detta och med min helt förödande ekonomi på grund av detta arbete och att jag även hindras med alla hämningar inom media och vetenskap att gå ut med viktig vetenskap 99 % så vidare av dem hämmande och till rättande möjlig sann helande världsåskådning. Obs. även så styrt inom deras egna led med annat, vilket av flera inom bland annat vetenskaperna är känt( krasst pengar.) Och annat som styr manipulerar det hela även på fel till ej hållbart sätt världsligt set på sikt. Så vetenskapen med media kommer vidare så här att tiga ihjäl miljarder av människor och mycket mer därtill. Jag tar främst bäst i det stora hela, och det innan okända, när och om jag är bra för det. Infektioner hämmar mig oftast helt och jag har tidigare genom åren tvingats själv ta fram ett  bredspektrums penicillin som tagit ner infektioner, jag har inte klarat av ta de 6-7 nödvändiga kurerna i mer 2 - 3 dagar och nu nästan inte alls, har tidigare använt det för mycket och orkar inte nu med det med allt övrigt. Kanske om det som tidigare direkt blir helt nödvändigt. Så några av dessa avsnitt och några av de tidigare under sökningarna har kommit till under försvårande omständigheter. Mina stora skulder på grund av detta viktigaste, gör nog snart att jag inte kan ta mig vidare på flesta sätt och ekonomin gör att jag snart kan bli bostadslös och tål inte alls vissa ämnen i flera bostäder, vilket metal förgiftningen extra bäddat för, med de statliga verken.
 
Märkligt bara det att jag nu i snart 15 år vetat vad världens alla åsyftade fornlämningar finns på. Det största vetenskapliga någonsin, så ser ändå helt hämmande system inom värdens media, och vetenskap till att inte alls förmedla det och inte ta vara på det nu under så lång tid. Inget att undra på att jag nu och under och efter alla dessa år måste ta med  extra om det och annat därtill. Och nu när jag skulle börjat ta hand om mig själv bättre. 
 
Jag ritade in exakt det stora E 6 väg skred området 3 år innan skredet inträffade i Småröd mellan Munkedal och Uddevalla. Vilket finns med på sidorna 6 -7 i gratis sidorna till hemsidan och sidorna 389 -395  i bok USB-et
Minna sista ord. Allt mitt är ”sant,” vilket är det viktigaste. Endast genom att vi håller oss till ett mycket bättre och av flesta mer alltomfattande sannings vidare medvetande utvecklande kan vi höja våran med jordens frekvens men vi försöker inte ens förändra det inte hållbart felaktiga i litet som stort till det största. Vilket man lät missförstår så länge de flesta har det bra. Hur länge det nu varar.  Jag har nu bestämt mig för att inte, nog aldrig nämna andra än större vetenskapliga upptäckter, det jag tagit up är stort nog och tillräckligt att gå vidare med.
Om inte Ulf Danielson med övriga gör det, så är deras handlande den sämsta och värsta tänkbara och fult i system medvetet så. För de kan inte vara så galet duma att de inte förstår det viktigaste och sanna och rätta med mitt. De kan komma att i det fördolda sno åt sig av mitt och inte tala om att de gjort så ? Nu är det  08-04-16  Ulf Danielsson har inte på något sätt meddelat sig till mig.   Kent Olsson    ggk0044@gemail.com

Brevet med här till Anna Rading Ploman under det längre avsnittet, hon är  ansvarig utgivare till  Illustrerad Vetenskap. Utgivare Bonnier Publikations AB/PB 433/centrum 0103 Oslo Norge.  ( Tidskriften är bra men inte tillräckligt med det hela jag åsyftar.) Vilket alltför få är. Hoppas de alla med media kan förändras i tid, nog bäst gå samman med det nu i större antal. Det hela handlar inte bara om gängse teknik och teleskåp, mikroskåp. OK vi har  delvis kommit långt men inte i det viktigaste. SE övrigt.
 
När jag skriver detta har ingen därifrån hört av sig under flera månader. Detta är bara ett av många exempel, se andra avsnitt
Bara en svensk tidskrift 200O TALETS VETENSKAP  har hört av sig– vilket tyder på att de med det största viktigast när det gäller att vilja förmedla nya stora  sanningar och ny vetenskap är bäst att prenumerera på i första hand.
Alla övriga 40-50 av olika stora media, dagstidningar, TV, arkeologiska och vetenskapliga institutioner och tidskrifter som fått meddelande i Sverige, England, Amerika, Frankrike har flera bara hört av sig automatiskt, inte personligt till mig genom ggk0044@gmail.com  och då nog inte brytt sig att hjälpa till. De har alla hittills fungerat som jag förutsåg och skrev innan. 95-99% se annan sida hemsidan, på flera områden värre än så. Alla är hittills så galet styrda och hämmade i sina felaktiga system fastän de alla fått full möjlighet att ta vidare världens största viktigaste vetenskap.
Jag tog bort ca 1,5 A4 sida här för annars hade större del på det sista på hemsidan inte kommit med.
------------
Jag vet att de finns sanna rätta personer även inom vetenskapen som förstår bättre, men de har ingenstans att vända sig med sådant de förstår är tidigare fel av dem. Några av dem har själva sagt till mig att det är så och att det bara handlar om pengar nu även med dem. Det finns alltför många även världsliga systemfel! Många närmast tvingas följa, se mer om detta i andra dokument.
 
( I mina först nu sedan 1-2 år tillbaka själv datorskrivna avsnitt kan finnas några extra stavfel och som vanligt nog grammatik fel. Det finns sådana som bara ser bryr sig om sånt, vilket jag sett exempel på och nästan bara det tidigare lärda, hoppas det med dem inte är, förblir för många. Och att det blir snabbt alltfler som bryr sig om och förändrar, tar det världsliga och mänskliga till också sitt själsliga innehåll mycket bättre vidare, medan vi har tid och kraft till det. Jag vet även i högsta grad att det jag tar och upp behandlar är sant rätt, Andra kan för övrigt bättre angående det kända felaktiga och med övriga även världsliga system felaktigheter, Vilka inte alls släpps fram och behandlas på bästa sätt.
 I och med det även världsliga till mer alltomfattande genom de flestas bättre möjliggörande förståelse
deltagande.  Det finns som en nu bestämd tid då det i så fall blir för sent att bry sig. Inte ens i
 
demokratier tar man i sitt medvetet styrda felaktiga. Man borde börja någonstans i världen.
Vilket jag bad 2 svenska regeringar att göra, förändra för cirka 8 och 15-20 år tillbaka, Statsministrarna har tackat för att de fåt sådant som hör dem till men någon större förändring har inte blivit gjort. Senare tillägg: 18-03-2016. Marginella förändringar jag set lite av senaste tiden räcker inte.
Åter igen visst görs det även mycket bra men med det viktigaste sanningen oftast systematiskt fel, nu upprepar jag inte mer fastän det alltför ofta behövs. Och vidare till världslig bättre alltomfattning. 
---------
Detta dokumentet blir allt viktigare till sann rätt förståelse under andra mellanslaget.
Jag har haft mycket anpassning för att vara tillräckligt frisk, orka med detta och få uppleva alla kraftplatser med därtill oftast även övriga intressanta natur upplevelser.
Jag har haft många olika svåra fästings infektioner, haft nog med anpassning metallförgiftning.
Ändå har jag kommit längst vetenskapligt och till vidare största möjligt för världen.
 
Min mångåriga metallförgiftning främst av kvicksilver har jag anpassat mig bra till ibland och tagit vara på de bättre stunderna till detta, men jag har inte alls kunnat hålla på med data musen samma finger grep. Jag har först nu sedan ett år en lapptopp dator  med pekplatta vilket går bättre och skriver först nu själv men sakta och kan bara lite datorn än. Min stavning och grammatik är inte bra, stavningen har inte alltid helt bra blivit rättad. Ingen såg till att jag läste på läxorna. Så det blev en liten fusklapp på morgonen. Jag bodde inte med mina föräldrar min mamma råkade ut för en svår olycka när jag var 5 år. Sen påverkades jag allt värre av metallförgiftning, och olika följd värkningar därav. Utan att få möjlig hjälp av läkare. Jag tar med litet om mig som exempel, det finns många andra som drabbats. 
 
Först i fyran i skolan fick jag min första vaccination med kvicksilver i, jag hade inte varit sjuk och hemma från skolan någon gång innan. Av vaccinationen blev jag mycket sjuk och sängliggande i 4 dagar. Därefter har mina besvär senare efter hand jag fick in tand lagningar med 50 % kvicksilver utökats. Vad de värsta extra överkänsligheterna ingen tar upp, beror på att mamman lagat tänderna när man låg i mammans mage och då utlöser vaccinationer vanligen flera olika svåra besvär och över känslighet även av annat som exempel parfymer. Tillför man för mycket kvicksilver med ex. tand lagningar kan man få fult sjå att anpassat överleva eller mycket hämmande anpassande livs kvalitet. Socialstyrelsen med andra berörande organ, har känt till allt detta i minst 50 år och hade lätt kunnat sett till att åtgärda det, först att se till att mammor med barn i magen inte lagade tänderna med kvicksilver. Barn som fått kvicksilver i sig så i mammans mage får cirka 10 gånger mer i sig än mamman. Om så ändå sket skulle sett till att barnet aldrig under hela livet fick vaccinationer, sprutor med kvicksilver i och inte senare lagade tänderna med kvicksilver. Istället har de hela tiden gjort tvärt om, man har till ock med i TV helt medvetet ljugit att kvicksilver i och med allt detta är helt ofarligt. Detta handlande beror främst på att nästan alla lyder under helt odemokratiska hemlighållna lagar i svenska demokratin som med detta och mycket annat förstör och extra ser till att snart var annan får cancer De lyder angående detta så att statligt anställda inte utan tillstånd får upplysa och erkänna om hälsorisker om det kan vara till men för industrin och ekonomin. Vilket det mesta ju är.  Jag har tagit upp detta med övrigt på några olika platsers samanhang i boken. Detta och som exempel demokrati, hur med övriga världen.
Kvicksilver tar i bästa fal cirka 18 år innan det halveras i kroppen. Andra metaller kan nog även på sitt sätt förvärra som ex. bly lödningar i flesta vattenkranar, koppar metall i rör, metaller i olika mediciner och naturmedels ibland onaturliga inkapslingar för många år se kollade en drabbad sjuksyster upp Q 10  ett naturmedel det sades då innehålla 3 möjligt olämpliga ämnen att ta varje dag ,inget av ämnena angavs, bl. a. metall hinna. Vanligt så.
Jag fik efter hand mycket svårt med att överleva under flera år. Jag med andra blev även över känsliga mot parfymerat, vilka nästan flesta fult medvetet av läkemedelsverket innehåller många mycket ohälsosamt och extremt impregnerande cancer framkallande ämne och mängden olika kemikalier kan metabolisera, förändra sig omvandlas till än skadligare för oss. Så även med många olika sammanblandningar kemikalie inblandningar i flesta olika led med våran mat besprutningar med övrigt, räkorna kokas i blandning av 17 olika kemikalier, bara som exempel till mycket annat olämpligt mestadels onödigt alltmera sjukdomsalstrande med olika kemikalier. Jag har hört att i USA dör det cirka 300 000 - tusen människor varje år av kemiska mediciner i Sverige är det nog flera tusen.
Jag har varit tvungen att utveckla ett helt eget framtaget naturligt bred spektrums pencillin
Vilket kraftigt tar ner alla slag av virusar och mera därtill. Om man  tar det på rätt sätt ,tyvärr kan jag som längst bara ta det som längst i 3 dagar i följd  när så tar det ner virusar i upp till en veka enklare helt bort. Men kvicksilver tar ner
immunförsvaret, förstör cellmembranen så virusar går lättare in i cellerna och gömmer sig när de blir utsatta av för dem skadligt. Det mesta övriga jag nämner här känner statliga organ till vilket är för djävligt att man inte rättat till, upplyst sant rättande. Den självklara ekvationen även med det ekonomiska på sikt till sådan är att det går åt helvete vad det lider i mot om vi inte förändrar sant och rättande inom alla leden. Se i bokens ”extra i 480 + bokstavs sidor med hänvisning där till några fler berörande sidor. Som vanligt är allt sant, jag skriver, TF-tidskriften är för övrigt proffsig sannings viktig.
Om jag har hört rät var Mats Hanson som nog är ordföranden för tidskriften docent på universitet när han i flera TV- program  talade om sant angående kvicksilver i tand laggningar. Vilket enligt uppgift gjorde att satliga organ såg till att han fik sluta sin anställning ( sparken. )  Släpp fram de rätta sanna personerna som ser det felaktiga i systemen över hela världen, låt de samordnas och vidare till våras allas bättre förståelse nu direkt i tid. Vilket kan rädda oss med världen.  
------------
 
PS. Nämner detta här för att man bildar sig oftast fel uppfattningar. Jag har aldrig hittills varit psykiskt dålig, fastän jag sen 30 år varit tvungen att anpassa mig varje dag för att ta mig vidare, och få livs kvallite, och överleva, vilket skulle  kunna bli en hel bok. Angående psykiskt har jag istället, vid minna bättre fysiska stunder, ibland hjälpt andra med problem och blivit jämförd med den bästa psykiatriker som funnits i Uddevalla, Arhus sades hans namn ha varit och det sades mig att alla försökte få tid hos honom. Men nu efter en svår olyckskada jag var med om i november år 2014 blir det allt värre när metal förgiftning lättare blandar in sig med detta och övrigt och extra så nu oftare svårare klara av att anpassa mig bra och för besvärligt få hjälp av läkare. Och ingen läkare vill ta i sådant tidigare läkare inte rätt hjälpt till med.
Flera samverkande saker vill de inte ens försöka förstå, så jag har slutat gå till läkare fasten jag verkligen nu skulle behöva, orkar bara inte längre med dem, fasten jag har extra svårt ta mig vidare. Och det är cirka halvårs väntetid till läkare nu 2016
Skriver en läkare in helt felaktigt i sjornal är det myket vanligt att alla läkare bara följer det och helt struntar i pasienten det fins flera sådana kända fal där upp till 49 läkare i följd handlet så när det gäller exempel hjärntumör, det alla lät kunnat konstaterat. Det är systematiskt så sen många år, de felaktiga systemen rättar man inte till där heller. Jag har lite olika sådant med i boken som exempel för att även det övriga medvetet felaktiga över världen och så i största system oftast inte förändras annat än marginelt på flesta områden så länge det inte blir tilräkligt stort kaos.
Vilket kan bli för stort om vi väntar för länge med at ta i det sanna och rätta.
Jag har nog jort mit utan störe hjälp på flera områden även ekonomiskt kan jag nog inte ta mig med det hela så myket längre.    
 -----------
När och om vi med världen kommer upp i en bestämd bäst gemensam till själv upp alstrande frekvensnivå kan vi själva öppna upp tidens port till paradiset, se övrigt. Vi kan bäst ta oss in i plan 4 -5 När, om vi med det hela höjs så tillräckligt i frekvens, så kan vi mycket lättare integreras med andras olikheter och övrigt, inte fastna i tung felaktig energi upp till fanatiska så ofta styrda förledande system och istället få större bättre helhets alltomfattande perspektiv på tillvaron och så själskraft. Det gäller även vår världsåskådning, se något därom i övrigt. Vi projicerar flesta nu på andra, annat än vi ska. När vi höjer oss med världen i frekvens och flesta blir mer intrigerande med omgivningens olika till närmande förståelse, ett med alltet, då träffar vi rätt i och till större gemensam kraft. Vi behöver då inga präster eller andra högre som nu vitt skilda olika beslutsfattare. När vi så kan återta kontakten men naturen inom som utom oss och bära upp allt mer sant rätt. Och förstår att vi själva i, till större rätt gemensam kraft är gud. Som nu har religionena bara 2,8 % rätt. Vi måste förstå världsbilden bättre, komma bättre i kontakt med energin, in med alltet frambringa rätt information. Stora till största konflikter även världsligt, går bland annat då bättre att lösa.  Bäst vi alla försöker hjälpa till så inte nolltiden ramlar över oss. Det extra jag tar upp kan hjälpa till att plocka ut och samman det rätta sanna även från andra och dessa personerna med övig bättre kunskap och ta bättre vara på och vidare även världens största viktigaste vetenskapligt.
 
Jag börjar förstå att det inte går informera denna världen med större viktigaste sanningar, inte ens det som är känt bakom ryggen på allmänheten, så det får nog räcka med detta för det verkar inte vara någon ide att försöka hjälpa denna värden alls i större begrep fören det blir för sent att förändra våran felaktiga framtid.
Bakom det handlandet ligger flera stegs infiltrerande av fel krafter, i grunden de som inte tål sannings frekvensen. Vi verkar fortsätta bädda för. Mycket bra görs, i det viktigaste fel. DET är högst märkligt och galet. Jag har givit cirka 15 talet av berörd vetenskap och andra möjlighet till samarbete, men vetenskapen får inte syssla med ny vetenskap annat än marginell nytt till det de tidigare lärts så de med världen har förlorat 10 år, för bland annat gratis energi. Och det största nu viktigaste vetenskapliga någonsin för oss alla med världen, samt medvetenhetsmässigt, vad nästan alla värden fornanläggningar fins på samt mycket mera därtill och med gemensamma nämnare vilket gör att ingen kommer att kunna bortförklara mitt arbete. Om man flesta nu istället
direkt bryr sig och kommer rätt in och vidare så vetenskapligt med det viktigaste de kan och kommer att förstå mycket bättre efter hand, och många över hela jorden förändrar sant rättande hjälper till så att höja våran med jordens frekvens medvetenhet. Så må det gå oss bättre ” väl” än det jag helt ut känt till i mer än ett årtionde, men det inte gåt få hjälp tidigare att gå ut med på något sätt, förmedla ny sann kunskap, vetenskap. Jag orkar inte upprepa mer nu, vilket jag i övrigt skrivit behövs ännu i olika sammanhang och varför. Ta bättre vara på detta och fastna inte vid det sämre - onödiga som blivit med, och dåligt utbildade sätt att skriva med bland annat grammatik och stavning, och att göra böcker, jag har ju inte heller av flera orsaker kunnat nedarbeta det hela ej heller kunnat få hjälp från berörd vetenskap eller övrigt på något större sätt ens ekonomiskt som borde ha hjälpt till och man vet inte hur länge jag är till världen eller får leva. Ta istället vara på utveckla det viktigaste innehållet.
Sanningssägaren Sveriges tidigare statsminister Olof Palme mördades mest sannolikt av de som inte tål sanningen, sådana mord går alltid till i flera led för att de inte ska kunna spåra. Det verkar ha varit i 5 led angående Palme mordet.
Vilket med annat liknande har med världs manipulerandet att göra, som vi kan få ordning på om media med vetenskap till och med övrigt med oss flesta förändrar sig. Mångas kraft sanningsmedvetande bildar en sköld mot det som inte tål sanningen vilket hör till det viktigast för oss med världen. Inte ens Vatikanen med påvar är fria utan styrs av fel krafter vilket de själva bäddat för se lite om det på den äldre sidan 804. i bok USB – et
Man skulle passat på tagit vara på min kunskap på fältet angående krafterna medan jag är till världen och lever som nu lite dåligt och farligt, det har förlorats 13 år. Och värdens dolda manipulerande styrelse som inte tål sanningen och den frekvensen kan ytterligare ställa till det. Vid mångas sanna kunskapsmedvetande till högre bäst av oss själv upp alstrande frekvensnivå blir det mer ofarligt att rätta till denna värdens till kommande nödvändiga, vilket måste göras i tid. Så och att våran med världens till nu och vidare nödvändiga frekvens höjs av det viktigaste även av oss själva i och till större mer alltomfattande sann och vidare så utvecklings förståelse, genom våran egen till gemensamma sanna rätta kraft.
Då får vi så att säga en sköld mot det som inte tål sanningen. Och hjälp från det bättre.
Vi uppnår då, tar oss in i det vi kallar paradiset vid en tillräckligt hög själv upp alstrande frekvensnivå, genom bättre helhets alltomfattande sann förståelse så vi alla, verkligt kan vara med och bestämma, vi drar med oss övriga, makten från folket, och med gud vi alla är och till bättre möjlig gemensam helande kraft, så har vi uppnått våran allas huvuduppgift med tillvaron. SANT OCH RÄTT
---------
Det finns olika stora fläckar av det vi betecknar ljust och mörkt. Lite varstans.
OBS. Detta nedre har jag skrivet kanske litet bättre om i ett annat kort avsnitt som nog finns i
sista delen av boken där finns några av de senaste årens skrivna avsnitten, flera även på engelska
jag tittar som vanligt inte i sådant jag tidigare skrivit, ens när jag skriver något liknande.
Det finns olika små fläckar av både det vi betecknar ljust och mörkt här som där i det vi kallar det
mörka och ljusa även utanför våran jordiska värld. Var den uppblomstrande förståelsen bäst
eventuellt kommer ifrån, med ljuset som ska fås breda ut sig i hela universum och helande
inifrån färga om, manifestera om, så det nödvändiga nya när så blir av och det såkallade
mörka  bara blir kvar i var sinn då istället små mörk prickar i det vi kallar yin och yang.
Vilket måste i tillräckig omfattning fås att förstås innan ommanifestation, så inte det
felaktiga ska åter upprepas, i det till nödvändigt senare även med övriga nytt förändrat    
universum. Vilket i stort som smått även kan liknas med vårat här på jorden.
Det hela har även med oss och våran existens här att göra, om så väl eller ve.
Det med våran egen guds kraft vi bär med oss skulle vi alstrat fram bättre.
Allra bäst hade vi kanske kunnat bli detta universums guds faktor. I vidare högre mening
Med det vi kallar gud verkar detta ha fler gudar över sig. 
Angående detta universum och gudar skrev jag för ca. 20 år sen vid ett speciellt utlösande
tillfälle ner en märklig längre minnes anteckning långt efter att den på annat märkligt sätt
berättats för mig. Det finns på Svenska och  Engelska på sidorna 1373 – 1386.
  
PS. Lögnen, sanningen har helt olika frekvens.                    
Och så vi flesta tillsammans med det hela till väll eller ve.
   
Bästa hälsningar till alla från Kent Olsson.

Läs ett utdrag ur boken

Köp boken