Information om boken

D-Krafter – www.d-krafter.se

Kraftplatser i forntiden nutid och framtid.  Helt ny kundskap och vetenskap.

Det största viktigaste någonsin och för alla på sikt.

Som i högsta grad ligger i tiden.

Detta är hemsidan med möjlighet att beställa USB –  boken billigt, Härifrån kan man också se 53 sidor gratis ur boken, Helhetens språk bland annat vad världens alla fornlämningar av åsyftade slag, placerats på och anpassats till, vilket med övrigt hör till det största, viktigaste även vetenskapligt för oss och som innan mitt arbete varit okänt. 

Ingen är van med att någon kunnat alstra fram ens 1% av sådant här stort vetenskapligt. Föstå detta så är det lättare att förstå det hela övriga.

Dimensionella krafter och kanaler för vidare utveckling för gratis energi och mycket mera därtill. Jag har arbetat fram till att det finns här på jorden.

Alla gemensamma nämnare därtill, som jag har tagit fram har gjort det hela oantastligt rätt och sant. I forntiden kände de till dessa universella, jordiska krafter, vilket jag nu gör som kan öppna upp rätt världsåskådning och vår egen globala helhets allt omfattande vidare utvecklande sannings förändrings förståelse. innan det blir för sent.

Detta tillsammans med ritningarna är ett utdrag ur 3 samhörande böcker som innehåller mina på mitt sätt hittills enda och rätta verkligt nydanande vetenskapliga sätt att ta fram det hela på, vilket nu helt oantastligt utvecklats till de största och viktigaste framarbetade upptäckterna som kan leda oss till nödvändiga utvecklings möjligheter.

Men det blir bäst om flesta tar del av de nyupptäckta kunskaperna.

Därför är det viktigt att all världens media hjälper till att förmedla detta till alla.

————–

Jag såg nyss en liten del av ett utländskt vetenskapligt tv-program där en vetenskapsman sa att det måste finnas dimensionella kanaler, om vi bara kunde komma fram till var de finns. I 14 år har jag vetat var de finns och även mycket övrigt till detta samt mycket annat, största viktigaste nytt vetenskapligt och vidare så möjligt till nödvändigt utvecklande och övrig förståelse, förändring i tid för oss med världen. Jag har försökt några gånger sedan dess att tala om det men det har inte funnits någon, inte ens en vetenskapsman att tala om det för. Se utförligare i boken om det.

———–

Detta är några av huvudområdena jag behandlar i böckerna.

Allt är helt ny sann och rätt kunskap, vetenskap, största någonsin.

Man är inte van med ens 1 % – Procent så här stort sant och vetenskapligt till så tusenfalt möjligt vidareutvecklande. Utan flesta kommer att hämmas direkt av att ( detta kan ju inte  vara sant för detta har man inte lärts tidigare.) Allt är sant, rätt! Vilket lätt framgår som självklart för de flesta som tittar igenom det mesta på rätt sätt.

91,5 % av mänskligheten kan först nästan bara ta till sig större nytt i småposter i taget, vilket går att göra så efterhand med bok USB materialet.

Många och av de övriga 8,5 % procenten kan hjälpa, alstra upp många fler.                                                                                                                                           

1. De flesta fornlämningar, fornanläggningar (inte fornbosättningar vilket de då hade förståelse att undvika) vad de anpassats till och på, över hela världen. Det största vetenskapliga man helt missat. De flesta hällristningar finns även i dessa krafter med mycket annat och som även inträffar i krafterna.

2. Helt ny vetenskap, medvetenhet med ojämförligt större  utvecklingsmöjligheter än något tidigare.

3. Gratis energi. Inkörsporten till gratis energi för alla över hela världen hade vi kunnat ha nu om vetenskapen brytt sig från år 2002 när jag först tog kontakt med dem. Vi bör börja rätt för gratis energi. Sid. 45 på 81 meters höjd. Vi kan komma ner till lägst 47 m. i 61m. diam. Dp.- kraft  exempel som jag delvis anger på sidan 45 här på gratis sidorna till hemsidan. I en vidare utveckling med bäst även övrig förändring och om vi tar vara på tiden ”nu” till bättre rättande sant överlag bör vi kunna få  gratis energi till alla på ett följd anpassat lättare bättre sätt över allt.

4. Fysik. Inkörsporten till väldigt mycket större fysik än tidigare. Vilket är det största med dessa krafter.

5. Vattenteknik befintlig här men så stort att vetenskapens hämmande system att de inte ens vågar försöka förstå, ens det som går att se som inte alls stämmer med det felaktiga de lärt sig och alltid enbarts måste hålla sig till. Vilket helt påvisbart gäller även flera andra stora viktiga saker. Dessa tillsammans gör att vi systematiskt inom vetenskapen med övrigt ser till att helt missa tusenfalt större möjlig vetenskap.

6. Skalsamlingar på land vad alla samlats i, mycket stort vetenskapligt som övrigt här tidigare helt okänt. Även angående detta går det på många ställen än idag tydligt se att det man lärt sig och blint håller sig till, inte alls stämmer. Jag har bett geologin flera gånger komma med ut och se och ta i det men ingen enda vågar ens försöka rätta till det felaktiga inte ens de som är medvetet bättre förstående, och de nämner själva att de inte finns någonstans att vända sig för dem med sådant det förstår är fel. Det är ungefär liknande så här inom fysik vetenskap och övrigt jag behandlar. Världslig Helhets Alltomfattande Sanning är den största och viktigaste kraften. Och vägen till vårat väl eller ve. 

7. Universum finns även här vi mycket bättre kan förstå, och då även bättre komma tillrätta med allt här.

8. Jordskred, Slukhål och deras innan detta arbete helt okända huvud grundorsaker. Vilket är dessa krafter.

9. Blixtnedslag var de större slår ner i, följer mest under och delvis skuttande ovanpå markytan. Vilket är dessa tidigare okända krafter. Det hela med och övrigt har även med universum att göra. 

10.Krafter mycket mer större bättre än tidigare, jordiskt – universella.   

11.Systemfel som hämmar vår rätta världsåskådning och att uppnå  nödvändiga högre frekvensnivå.

 12.Sanningen främst jordiskt och det viktigaste till att börja med vi måste förstå även universellt här.

Jag har med flera andra härtill hörande saker, bland annat flera byggnader mest skolor som fått stänga och flera har rivits alla har byggts där det finns koncentrationer av dessa krafter på 0,66-67% jordytan. 

Se utförligare ritningar i de extra här till hemsidan 53 gratis sidorna mer angående krafterna i bok USB-minnet.

Jag har med mycket mera i bok USB minnet. Vilket i högsta grad ligger i tiden. Det hela är sant i smått som stort till det största. Bläddra igenom bok USB : t flera gånger  men undvik att haka upp er på att arbetet nu senast som var tänkt inte kunnat om och nedarbetats, så faller pusselbitarna bättre samman för er och mer möjligt för oss med jorden och om bäst så hela universealiteten här som där även utanför vår sfär. Och så då möjligt helande av guden vi alla bär med oss i hjärtats inre kammare. Vi måste förstå bättre, utveckla själva av egen till gemensam jordisk kraft. Förändra världen vår världsåskådning till gemensam alltomfattande sannings helhets utveckling. Vi måste förstå, förändra höja, tåla våran med jordens frekvenshöjning. Om så bäst till den nivå som öppnar upp till det vi kallar paradiset. Vilket är vår huvuduppgift. Och det som i världar bär upp oss på sikt. Vi har inte skapat rätt grundförutsättning. Vi kan inte bygga sanning på osanning så mycket längre. Vi måste förändra för att få till det bra även med de mer alltomfattande krafterna.

————-

OBS. försök förstå allt är sant jag skriver och det mesta har med största helheten att göra, vi måste förstå bättre, förändra ta i det hela, inte bara delar av var sak för sig

 ————         

Gratissidor ur boken

Genom att klicka på länken nedan, kan du se på 53 sidor gratis ur boken. Dessa är utdrag från olika delar av boken. 

Tills vidare kan dessa sidor bara ses på dator.

Klicka Här »

Beställ boken

Beställ med Swish:

Skicka 350 skr till 076-177 96 79

Skriv namn och adress dit boken skall skickas.

Vid problem maila mig på

Beställ boken under detta avsnittet..   Efter att ni läst detta

Under beställningsformuläret som bara gäller för sverige finns beställningsinformation på andra sätt som gäller för andra länder och sverige.

Fyll i nedanstående formulär och följ sedan instruktionerna för betalning. När pengarna kommit in på kontot skickas böckerna, som jpg filer på ett USB – minne till den adress du har angivit nedan. Allt material är inscanat därför blev det lämpligast med USB.

De som känner för att bidra med extra ekonomiskt stöd får gärna göra detta, pga. av min alltför stora skuldsättning – genom detta stora mycket kostsamma arbete, helt  utan möjlighet till bidrag eller få hjälp av berörd vetenskap eller något annat. Och för att jag ska få större möjlighet att ta det hela med och mig och detta till världen bättre vidare. 

Beställningsformulär

Sverige beställa BOK USB : Möjligt även så här. Priset nu 350 kr.) Betala 350 kr. till min mail / / genom PAYPAL om ni har det. Det finns lät tillgängligt på Internet. Lättast. 

Betalning bank från Sverige, vilket kan gå även så här. Om ni betalar i 350 kr till mitt kontonr: Nordea bank 40110216837 med ERAT NAMN. OBS. NI måste då även maila mig / / erat namn, adress bäst även er mail adress och betalt usb-bok om något fel, så sänds bok USB till er. (ca. 2000 sidor in- skannat lämpligast USB.) 

OTHER COUNTRIES ORDER BOOK USB. pays in SWEDISH 445 KRONOR. (Which is about $ 55.) (About 2,000 pages most scanned USB.)

If you are outside Sweden, PAYPAL will pay in SEK 445 KRONOR to / / then I will send the USB book to you by mail/letter.

If payment to my bank is made from a country other than Sweden (in SWEDISH 445 KRONOR) (approx. 55 dollars) send to / IBAN: SE8130000000040110216837 / BIC / SWIFT: NDEASESS / WITH YOUR NAME, NOTE Important please email me / / your name with address and your mail.

 

Om ni vill ha kontakt med mig har jag  som mailadress om ni eventellt får problem med beställning.

Ni betalar bara för mindre del av hela boken så länge vi kan ha detta låga pris. Usb-et distributionen, frakt ingår i priset. Ta vara på det viktigaste – alla kan, bör ta till sig och alstra upp vidare i tid, NU direkt. Ungefär 30 – 40 % av texterna är på engelska, flesta efter ibland före det samma sidorna med svensk text vilket gör att det inte är så många olika hela textsidor som det kan verka vara om man ser på många förminskade sido- ikoner samtidigt. Sammanlagt är cirka 200 hela textsidor på engelska av cirka 300 på svenska av alla ca 2150 sidorna, med några mindre text avsnitt så språk dubbelt svenska och engelska på ritnings och bild sidorna till de tidigare okända krafterna.

Man är van vid att det behövs 1000 tals böcker för att få fram ytterst lite mest bara att det ibland är något med några fornplatser, mitt gäller på nästan alla forn anläggningar över hela jorden och mycket mer och annat än det. Allt har jag själv arbetat fram. Jag har inte ens kunnat börja bygga eller funnit något av det jag behandlar än idag i andra böcker. När ni bryr er och inser det börjar ni förstå och flesta gör bäst i att nu direkt bry sig, ta det hela viktigaste med mitt vidare och därtill andras med bland annat vetenskapens övriga passande kunskaper till detta, innan det kan bli för sent.

Alla stora upptäckter har alltid först förlöjligats. Vi har inte tid vara så galet fördömande.

Alla som försöker bortförklara, förlöjliga något eller det hela av mitt man hämas av att tidigare lärts fel och har inte sett igenom mitt arbete alls och flera gånger vilket behövs, inte undersökt det hela. Om de flesta fortsätter med att gå den lättaste felaktiga vägen, kommer det att gå mycket galet för oss med världen. Jag vet. Allt felaktigt förstoppande förledande måste upphöra. Vi måste förstå bättre alla styra världen.

Detta till det största sanna man inte lärt sig tidigare tar de flesta först inte till sig. Ingen tror att det finns någon som kan arbeta fram något helt nytt och sant.

ALLT ÄR RÄTT SANT.” OCH INGET MED KRAFTERNA BYGGER PÅ NÅGOT FRÅN ANDRA.

I bokusb-et förklaras hur man tar fram allt med krafterna och krafternas lämpliga namn vilket gör att det hela blir 95% lättare att ta fram. Där kan man även se flera sidor samtidigt och föra snabbt från första till sista.

19-8-2017 har boken ca 2000 sidor, sidoantalet kan komma ändras senare.

Del 2 hemsidan till d-krafter.

Extra mest om annat än krafterna och sådant som inte skulle behövas om det hela till och med oss förmedlats och vidare utvecklats rätt, sant.

Även allt detta är viktigt, flesta bör läsa och hjälpa till att ta vidare med även krafterna, om vi med världen ska få till det framöver, man kan klicka in sig till gratissidorna först och sen beställa hem den större USB-boken till det billiga omkostnadspriset, men läs detta. Allt är sant

OBS. De flera här i sista avsnitten 99 % är alla minst så de rätta, så och allt övrigt.  

Vetenskap,  genom ex. teknik teleskop, mikroskop är bra, men de kan inte se rättande sant det de har framför sig här i naturen, för de har lärt sig att det inte är så som går att se och vidare  förstå med annat liknande och så börja komma tusenfalt vidare vetenskapligt och mänskligt och även universellt sett.

Anpassa er till huvudinnehållet det största någonsin som nu i högsta grad ligger i tiden med det viktigaste.  Hämmas inte av det ytliga mer oviktiga att i första hand göra snygga böcker med vanligen marginellt nytt.

Jag har inte varit till världen så bra på det sättet, inte heller att på ett gängse lärt sätt  skriva, göra böcker. Och det är alltid helt omöjligt att få hjälp på något sätt i denna världen som den nu är till något större sant och nytt. Jag har istället tagit i det jag varit bäst i världen på, vid bättre tillfällen. Passa på ta vara på det, vilket inte försökts ens under 16 år. Ta detta med oss och värden vidare på bästa sätt. Så kan vi förändra för oss med världens kommande mer än 99 % bättre. Det med gratis energi vi nu missat att ta vidare i 16 år, hade vi snart haft nu om inte vetenskapen med media i system hämmat till mer än 99 %. Vilket med allt övrigt är mer än 99 % sant!

I bok USB – et kan man göra på olika sätt bland annat kan man se och föra vidare olika många och olika stora sidoikoner och med egna anpassande system kan man lättare komma att förstå det hela alltbättre efterhand. Om man bläddrar in sig till de viktigaste delarna, faller pusselbitarna bättre samman och om de flesta i bättre förståelse hjälper till, tar detta med annan passande kunskap vidare med rättande sann förändring nu, så kan vi få till det mycket bättre än vad som nu är på gång. Jag vet mer än de flesta tror. Lite mer än det jag tar med. Väl mycket ändå.

Systemen med det bakomliggande som styr oss med världens som nu, ser till att mer än 99 % inte ska bry sig mer än marginellt om annat än gängse, utan även odla det felaktiga till det ohållbara med oss och världen.

Så att vi inte av egen kraft höjer våran med världens medvetande vidare till nödvändig högre frekvens i ”tid” av egen till gemensamma kraft. Se angående våran med jordens frekvenshöjning på sidan 103 i bok USB-et.

Jag är, har varit bäst med att anpassa mig till att ta fram tidigare okänt, mest så på fältet. Tyvärr har jag fåt lägga ner alltför mycket av min  tid och pengar utan att kunna få behövlig hjälp, på något av övriga behövliga områdena under åren. Detta främst för att media och vetenskap med deras fakulteter och annat med i boken, till mer än 99 % hämmar verklig sann ock helt ny viktigaste för oss med världens möjligt mycket större kunskap, vetenskap. Vilket är sant och känt även av flera jag pratat med inom berörda vetenskaper.

Jag har inte tagit med allt jag kan och förstår av det okända inom fysik vetenskap, jag delvis har använt mig av, förstått och upplevt. Det är tillräckligt med ändå för att vi med världen och vetenskapen ska kunna få till det. Man kan genom mitt, bättre förstå det som är sant och rätt även på andra områden och från andra.

Så som alltför många med även media och berörda vetenskaper nu är funtade och uppträder, kommer jag inte att gå ut med mera av sådant jag inte tagit med och det är meningen de flesta människor med media, vetenskapen ska förändra sig ta detta vidare, med allt annat bättre och viktigaste det kan föra med sig om det behandlas rätt och vidare så bättre förståelse till det nödvändiga med helhetsalltomfattande rättande sant även så världsligt. ”Det gamla ordspråket att det är bara sanningen som kan göra oss fria” gäller i högsta och viktigaste grad för oss ännu den tid vi har kvar, på oss, vilken är bestämd till det vi kan beteckna nolltiden.

Slut på förord till del 2 hemsidan. Vilket blev extra långt, kanske därför att jag flyttade bort annat till boken Del 2-3 hemsidan som satt här tidigare är flyttad till hela hemsidan i mapp på bok-USB.

Meningen var att informera om mer alltomfattande viktigt sant direkt i hemsidan även för dem som inte beställer hem USB-boken, men bytte ut allt härefter nov 2017. Men det blev annat viktigare med här nu. Ovanligt mycket sant och möjligt rättande att ta till sig i en hemsida. De organen som skulle hjälpt till med att ta detta vidare, hämmar fullständigt i felaktigt styrda system det för oss med hela mänsklighetens viktigaste sanningar till mer än 99 %  fullt påvisbart och mestadels bevisbart.

Alla gör bäst i att ta hem bok USB-et inte för mig i första hand, utan för er själva och hela mänsklighetens väl. Vilket med det mesta jag behandlar är helt sant. Hjälp vidare så till att höja vårat med jordens medvetande sant och rättande så höjs vår med jordens frekvens, i bästa fall till den nivå som öppnar upp till den högre arbetsplatsen vi kallar paradiset. Vilket innebär att vi blir ytterliggare flersträngade och alla krig och oegentligheter upphör.

           Kent Olsson Oktober 2017

Del 1 tidigare delen av Hemsidan handlar mest om de tidigare främst universellt okända kraftförankringarna här på jorden som även har med oss och vår tids existens här att göra i nutid – forntid och framtid. Utan krafterna hade vi inte funnits till här. Dessa med oss och källorna kommer att sina, allt värre så utan stor verklig sann förändring.

Del 2 Hemsidan även viktigt för alla ock jorden. Vi ska inte som nu fortsätta tiga ihjäl oss och sanningen. De tre viktigaste sista sidor fick inte plats här, de finns med i mappen hela hemsidan i bok usb-et.

Eftersom vår nuv. tid här på jorden nu är förutbestämd, vi närmar oss det vi kan benämna tidsöppningen= 0-tiden.Det är viktigt med verklig världslig global Helhetsalltomfattande sanningsmedvetande förändring. NU i tid. Och SÅ hjälpa till att höja vår med jordens frekvens.

Jag har tagit i forntiden och med nutiden som ingen annan i nutid kunnat. Jag har vidare så här försökt hjälpa till med inkörsporten till en bättre framtid för oss med världen. Än den jag vetat annars är på gång vidare som nu utan förändring. Jag har inte gjort detta för pengar, ingen som främst tänker så hade kunnat klara av detta. Det hela har kostat ca en miljon av pengar jag skulle levt bättre av, nu lever jag sämre på stora skulder. Jag hade för ca 25-30 år sen liten möjlighet att överleva och har dagligen måst anpassa mig för att ta mig med det här vidare, för jag har sedan år 2001 vetat hur stort och viktigt detta är för alla. 

OBS.  Allt jag tar upp skriver om är sant, även detta med den viktigaste största sanningen för oss.  Se övrigt, ta det hela vidare.

            Ord liv – sanningen – vårat VÄL annars VE.

Ordens vidare till viktigaste helhetsalltomfattande innehåll kan generera fortsatt bättre liv här på jorden än vad som nu utan förändring är på gång. Det görs mycket bra, inte med största viktigaste sanningarna.

Liv är allt levande, vi måste ta bättre vara på. Även vi flesta lever och upplever inte det viktigaste i sanning till en vidare utvecklande hållbar värld med mänskligheten.

Livet med oss och världen kan eller hade kunnat ordas till rättande om vår med världens och universums viktigaste främst jordiskt framarbetande så helhetsalltomfattande sanning som ännu främst gäller släppts fram. Med andra ord det vi verkligt sant har fåt fram både jordiskt och universellt här gäller och ska alltid förmedlas så till alla. Så vi ska slippa villfaras, fel nu, sen ska vi inte oroas med sanningen,   

FN gör och fel bland annat get direktiv om att de viktigaste universella upplevelserna etc. här på jorden ska inrapporteras bara till dem, inte till allmänheten och de lägger på locket. Så det hela med oss och denna världen blir till en verklig häxbrygd som inte blir bra, vidare så kommer det hela att i liknelse koka över och mycket med oss försvinner. De godas tystnad föder denna ohållbara häxbrygd- vilket bottnar i de universella krafter som inte tål sanningsfrekvensen. Som vi bäddat för att de fått för stort fotfäste här. En världsregering måste till,men det skulle inte fungera som nu.FN med övrigt måste förändras sant i allt.

Detta styr att mer än 99% av flesta olika media förtiger i system de viktigaste sanningarna för och till oss,

Även vetenskapliga till största tidskrifter som alla dagstidningar, alla stora bokförlag, flesta TV-bolag och det vetenskapliga inom som ex. de jag mest behandlat fysik, geologi och arkeologi hämmar ny sann fullt möjlig större kunskap, vetenskap i inarbetade styrda system till mer än 99 %. Inte kan vi med världen ta oss så mycket längre vidare så. Springa med i vårt ekorrhjul som vidare så här utan förändring brister snart. Vi är ännu så lågt stående att vi har ihjäl varandra och i krig. 3,7 miljarder kan bli extra drabbade.

Allt vilar i frekvenser en blommas färg som vi enskilt med var sin frekvens som även gemensamt och vidare till jordens frekvens, med vårat sanna rätta (rättande) medvetande, sanningsfrekvensens större till gemensamma högre omfång är det enda som kan bära upp oss med världen på sikt.

Som nu är det bara den mer Alltomfattande upptill världslig jordisk – universella sanningen som kan göra oss fria. Och höja vår med jordens frekvens.

Vidare som nu utan Helhetsalltomfattande sanning till världslig förståelse sann förändring i tid medan vi har, hade haft kraft till det, kan det i värsta fal bli så att allt medvetande måste tömmas från denna planeten för att den ska kunna renas tillräckligt.

Vi lever nu på övertid, extra tid vi fått oss tilldelad till en viss bestämd tid. Sen årsskiftet 1994- 1995 låg vi med jorden på en så låg frekvensnivå på en skala från 0 – 100 låg vi då på 1 närmast intill vårt nuvarande jordiska avslut. Vi fick då konstlad hjälp med frekvenshöjning, men viktigt höja och av oss själva. Allt är sant. Se sid 103 i bok USB-et.

Hjälp till att höja vårt sanna medvetande med vår och jordens frekvens nu i tid.

Vi har förlorat 16 år sedan jag till vetenskaperna och media första gången försökte förmedla inkörsporten till gratis energi. Vilket hade kunnat öppnat upp till nödvändig övrig förändringsförståelse, jag bland annat tar upp här och vi hade med världsomfattande gratis ofarlig energi fåt mycket större möjlig förståelse förändring och resurser till annat viktigt.

Och vid tillräckligt hög frekvens nivå hade vi själva kunnat öppna upp till den högre arbetsplatsen vi kallar paradiset för då hade vi fått fler strängar till vår inre lyra, blivit mycket bättre upp strängade och alla krig och stridigheter hade upphört. Och när vi då lärt våra barn att alltid hålla sig till sanningen behövs inga lås längre. Om vi bara förändrar verkligt sant över hela världen får vi hjälp från det universella dimensionella som tål sanningsfrekvensen.  Så är bestämmelserna.  Kent Olsson 24-11 2017

Jag har nu som nästan alltid inte tittat på något tidigare jag skrivit där jag berört samma ämnen, har med

Nödvändiga upprepningar.

USB- bok arbete ingår även alltid ett möjligt vidare utvecklingsarbete, något blir ibland extra tillfört. Och när man som jag ibland tar vara på de bättre stunderna och stillar sig, stänger av allt annat och går in allt bättre med det hela i känslan som är universums med möjligt vår med jordens största dator. DS.

 ——  Läs detta om – Världens och mänsklighetens viktigaste. Vår väg till VÄL eller VE  ——

Alla som har internet, om inte, finns gratis tillgång till på biblioteken i Sverige bör ta hem min USB- bok nu medan vi kan ha detta ej vinstgivande låga pris för, ”viktigt” att många tar hem det. Kostat miljon. Skuld.annars.fösökt.förm.gratis,det mesta är inskannat därför USB.   Hjälp till att ta detta med andras verklighetssanna vidare i världslig övergripande samverkans förståelse, viktigt!

OBS – TIPS       Beställ USB – boken på www. d-krafter.se      NOTE – TIP. 

Nov 2017 såg jag på internet det även alla bör se, ta i. Foster Gambles många avsnitt. Ännu har jag bara sett 1 avsnitt som behandlar mycket om världens viktigaste och det jag upprepat flera gånger, förändring, vi måste nu snarast bli sant och medvetet upplysta och varför livsnödvändigt! Men vi är likgiltiga i dubbel bemärkelse, inv. kaos. Foster förstår det mycket viktiga med fri världslig energi. Och att det bara är sanningen som kan rädda oss. Jag ska försöka meddela honom mitt, men de flesta måste förstå, det enda nu som sedan 16 år kunnat öppna upp inkörsporten till fri energi till hela världen med väldigt mycket möjlig bättre världslig utveckling än vad annars.

Men 99 % av världens media och vetenskap och övrigt styrande delvis FN har styrda fullt bevisbara system att inte ta vara på och förmedla viktigaste världsliga sanningar och ny vetenskap

”GÅ IN PÅ INTERNET TILL NAMNET Foster Gamble och där finns många inspelningar av honom, det enda avsnittet jag hitils nyss sett november 2017 är väldigt bra helhetsomfattande, alla bör ta i (Offical Movie) THRIVIE What On Earth Will It Trive ? Bara sanningen kan ta oss rättande vidare.

Det har haft mer än 13 miljoner visningar. Det finns även med Svensk översättning, även på andra språk. 

Alla bör börja hjälpa till om vi ska ta oss rättande sant vidare. Bara om vi i större övervägande antal verkligen försöker och fortsätter med det så får vi hjälp från de krafter som tål sannings frekvensen, om vi nu snarast försöker eftersträva den verkliga sanningen även nu det vi ska känna till i tillräckligt högt antal, av det jordisk – universella och dettas bästa fortsatta utveckling, må det gå oss bättre väl, annars är snart vårat VE oundvikligt. Gå i världslig mängd fredligt tillväga och tänka om i alla läger, även det styrande felaktiga, det tjänar äv, dessa på för det kommer en större frekvensomställning dessa får extra svårt klar av och de kommer att förlora sin makt och mer därtill.

Bara sanningen kan göra oss fria. Det mesta och mer därtill han med andra behandlar i det mycket mer än vanligt på flesta viktiga helhetsomfattande världsliga områden som styr oss fel och är av vissa medvetet på gång att förstöra, ta livet av mycket med oss här. Obs. Allt detta är sant, vi bör förstå den mer ”Helhetsalltomfattande sanningen”. Lögnen och sanningen har helt olika frekvenser. Och vi med jordens frekvensnivå till nu bestämd tid, vårat VÄL eller VE.

Bryr vi oss bara om att bli sant medvetet upplysta och förändrar media etc, höjer vi vår med världens frekvens och får en sköld mot det felaktiga som arbetar i förklädnad här för att söndra i epoker, för att sno åt sig makt och pengar och styra allt, allas våra liv, fängsla oss med världen, de är på gång med att förinta oss i större mängd, vilket de även har varit delaktiga till med världskrigen med mycket annat med många hundra miljoners människors dödande, även bästa statschefer, fel krafter som fått fotfäste här som inte bra tål sanningsmedvetande frekvens och medverkat till att vår med jorden frekvens nivå sänkts närmast till förintelse. Se kort exakt & helt sant om det & varför vi ännu existerar här sid.103.

—  Mina skrivningar är ibland som här ihopträngt på en A4 för att få med det på en sida i bok USB – et. —

Världens media etc. måste sluta tiga ihjäl, viktigaste sanningarna och så oss till slut.

Gå in på Chainne West jag har sett om hennes först 2015 hon har bland annat fått info. om Universella tidstunnlar vilket stämmer med del av det jag helt av mig själv kom fram till vid första och andra fornanläggnings- platsen jag besökte år 2001. Då jag förstod att det jag tagit fram och ritade upp vad fornanläggningar placerats på, är alldeles för avancerat för att vara jordiskt i första hand, utan att det måste ha med stjärnor, planeter att göra och även oss med vår existens här. Connie West har även fått annan info om tiden det tar att färdas i dessa tidstunnlar, jag känt till. Hon har fått uppgift om 6- punkt krafter här vilket är lite konstigt och dumt att bara benämna så och förvillande, nu springer många omkring och letar ”bara” efter det, och som vanligast bara det de lärts, de hade då även kunnat ta upp något om 64 punktsystem. Jag håller mig till det jag tagit fram själv som är mycket mer än bara 6-kanter. Mitt går att ta fram på ett mer jordiskt vettigt sätt. Det är vårt jordiskt framarbetade som främst gäller. Det hade varit bättre att de sa att de använder sig av en av de flera delvis olika universella kraftkoncentrationer de förankrat här och även av ett par andra helt olika när de är här så hade de som nu fastnat vid bara 6- punkter kanske kunnat försöka ta fram annat också än bara lärt. Jag gjorde tvärt om mot alla andra, när jag gick på ett stort forn anläggningsområde första gången 2001 gjorde jag ritningar på krafter jag aldrig tidigare eller senare hört talas om, tog inte reda på andras. Efter hand har de utanför vår gängse värld bekräftat mina största slutsatser i efter hand vilket kan liknas med hjälp till själv hjälp. Vi ska genom egen till gemensam sanningshelhetsalltomfattande, vidare alstrande, självutvecklande kraft ta i det hela här på jorden. Därför kan de utifrån som delvis är upp till miljonfalt längre komna än oss inte delge oss för mycket eller visa sig för mycket. Ändå har de nu tillgång till  avstängda militär anläggningar och hemliga gömda ufo baser sen, miljoner år runt hela jorden bland annat en i U-a kommun. ( Jag har sett UFO nära på dagen, storleken och färgen på dess omgivande kraft. V. vara. 3 olika u .t. j. fraktioner här.

Av det lilla jag sett hittills ang. UFO på Internet, är det mesta sant. Se ex. Sten Lindgren / Daniel Glans allt sant .- Sverige

Hjälp till självhjälp. Vi ska sätta samman all den bästa del info. vi får utifrån med vårt sannaste bästa, inte bara var sak för sig.

Bilderbergs- världen. Det bakomliggande och från andras mer omfattande kännedom

De sista sidorna gick inte ta med som systemet och med text tillgänglig platsen hemsidan är nu, senare ? Dessa 3 sidor är mycket viktiga för oss alla och världen nu och om vi ska ta oss bättre vidare. De handlar mest om vad som verkligen ligger bakom Bilderbergs – förklädnads – Världsmanipulerandet. Till en felaktig och osann världs värsta tänkbara hållbar världsregering. Och hur vi måste gå tillväga för en rättande sann världsutveckling – världsregering. Sidorna är insatta i USB bokens extra mapp Hela hemsidan och i Annat tillkommit sidorna 13-15 där 1 (2) -2 (2) sidorna finns även där på engelska.

Kent Olsson

Lögnen, sanningen har olika frekvenser och så vi med det hela, till vårt med världens VÄL eller VE. 

Allt är rätt.” och inget med krafterna bygger på något från andra. 

Hjälp till förändra i tid, ta detta vidare med andras till allas bättre förståelse till vår med jordens högre frekvens så må de gå oss bättre VÄL.

 

Bästa hälsningar till er alla från Kent Olsson

Comments are closed.